INFORMACE O OBCI

Přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás oslovit v probíhajícím adventním čase. Za chvíli jsou tu nejkrásnější svátky v roce, svátky vánoční, kdy se všichni těšíme na trochu toho zaslouženého odpočinku, obklopení svou rodinou. Hned v úvodu přejeme kouzelné prožití vánočních svátků s Vašimi nejbližšími a šťastný, veselý a úspěšný nový rok 2023.

Před několika týdny proběhly volby do zastupitelstva obce. Účast ve volbách byla rekordní, což je jasným důkazem toho, že Vám občanům není lhostejné, jakým směrem bude obec směřovat. Děkujeme za projevenou důvěru.   

Čeká nás hodně těžká práce, neboť mimo jiné vzhledem k negativním externím vlivům dochází k utlumení ekonomiky, míra inflace je na rekordních číslech, všude z médií na nás vyskakuje strašák zdražování, energetické krize, dopady války na Ukrajině, COVID-19 a jiné vůbec ne pozitivní zprávy.  Nacházíme se v době, kdy je nabídnuta jediná varianta, a to šetřit, šetřit a zase šetřit, tudíž jak jistě chápete, nebude to mít vedení obce v rámci rozvoje a růstu jednoduché. Pevně věříme, že i přes tyto negativní jevy nalezneme cesty, které povedou k překonání případných krizových situací a v rámci možností budeme obec posouvat dopředu s cílem růstu a pomoci občanům obce.

Ujišťujeme Vás, že jsme tady pro všechny občany obce. Je jisté, že nikdy nelze vyhovět přáním všech občanů. Ubezpečujeme Vás ale, že veřejný zájem je pro nás vždy na prvním místě.

V rámci zlepšení informovanosti občanů byl založen obecní učet na Facebooku a Instagramu, současně se rozběhla nová podoba webových stránek obce, dále pak zvažujeme možnost od příštího roku vydávat na konci roku v tištěné podobě Útěchovský zpravodaj, kde Vás budeme informovat o dění v obci a připravovaných akcích. 

Aktuálně byl dokončen rozpočet obce na rok 2023. Příští rok dojde k realizaci projektu „Protipovodňové opatření v obci“ (spolufinancováno Evropskou unií, Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí), účelem této akce je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Bude se pokračovat s výstavbou komunikace (53 RD), dále jsou připravovány podklady k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci výstavby komunikace v části obce po pravé straně při výjezdu ve směru na Dlouhou Loučku, finalizují přípravné práce k podání žádosti o dotace – akce cyklostezka. Pokračujeme v opravě nemovitosti č.p. 11 (Lenní dvůr), dále bude nutné vypracovat odborné posouzení v rámci nutnosti rekonstrukce nemovitosti č.p. 65 (Obecní úřad a Mateřská školka). V roce 2023 zahajujeme zpracování nového Územního plánu obce, na jehož základě dojde k plánování dalších akcí. Velmi reálně zvažujeme založení kulturní komise v obci. V létě se můžete těšit na již tradiční „Útěchovský den“. 

 

Ještě jednou přejeme krásné a pohodové vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce.

 

Za vedení obce Ladislav Šafr a Ing. Petr Bambušek,

starosta a místostarosta obce Útěchov