Zpracování osobních údajů (GDPR)

Zpracování osobních údajů na tomto webu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR")

I. Správce osobních údajů

Obec Útěchov
Sídlo: Útěchov 65, 571 01 Moravská Třebová 1
IČ:O 00579653            

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Schola servis GDPR, s.r.o. 
se sídlem: Prostějov, Palackého 150/8, 79601
IČO: 04223748
E-mail: poverenec@gdprdoskol.cz 
Tel.:  732 464 854, 732 657 386, 733 281 378

II. Typ osobních údajů

Osobní údaje návštěvníků www stránek:
• e-mailová adresa,
• telefonní číslo,
• IP adresy zařízení, ze kterých navštěvuje stránky nebo odesílá emaily.

III. Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány pro zajištění chodu webových stránek. Údaje neslouží k marketingovým účelům a jsou neveřejné. Všechny osobní údaje jsou zpracovány v zákonném titulu „oprávněný zájem", protože jsou nezbytné k zajištění chodu služby. Proti tomuto můžete vznést námitku u Správce.

Jaké údaje se zpracovávájí:

Rozesílka aktualit
Emailová adresa, která slouží k zasílání informací občanům. Jméno zvyšuje doručitelnost přes antispamové filtry. Odhlásit se lze pomocí tlačítka u každého emailu,

Anketa
IP adresa, která slouží k zamezení opakovaného hlasování v anketě. Odpovědi v anketě se neukládají,

 

IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů:
• Správce
• Zpracovatel: Daniel Kovář, Mlýnské nábřeží 35a, Brno 614 00, IČO: 72416165, www.origine.cz

V. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijali příjemci technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VI. Práva subjektu údajů

Další informace o zpracování osobních údajů na úřadě

Datum: 14. 9. 2022

 

 

Kam dál?

Úvodní stránka