Výbory a komise

FINANČNÍ VÝBOR

Kontroluje hospodaření s finančními prostředky, sleduje plnění rozpočtu, ZO navrhuje úpravy rozpočtu a rozpočtové změny.

Ing. Milan Horňák - Předseda finančního výboru

Ing. Ivana Zezulová - Člen finančního výboru

Lenka Ševčíková - Člen finančního výboru

 

KONTROLNÍ VÝBOR

Provádí kontroly plnění usnesení ZO, kontroluje dodržování kompetencí jednotlivých orgánů obce.

Ing. Vladimír Bureš - Předseda kontrolního výboru

Gabriela Stupková - Člen kontrolního výboru

Josef Sedlák - Člen kontrolního výboru

Kam dál?

SAMOSPRÁVA