Poplatky

Komunální odpad

Sazba poplatku činí 700,- Kč za osobu na kalendářní rok 2024.
ikona Harmonogram svozu komunálního odpadu pro rok 2024 [PDF 0.93 MB]
ikona OZV obce Útěchov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [DOCX 45.81 kB]
ikona OZV obce Útěchov o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF 267.6 kB]

Poplatky za psy

Sazba poplatku činí 100,- Kč za jednoho psa na kalendářní rok.

 

Splatnost místních poplatků od 1.1.2024 do 31.03.2024. Úhrada místních poplatků v hotovosti je možná na OÚ Útěchov v úřední dny.

Úhrada místních poplatků bankovním převodem na účet OÚ Útěchov

Číslo účtu:                          1286610369/0800
Variabilní symbol:             číslo popisné
Konstantní symbol:          0308
Zpráva pro příjemce:        příjmení plátce

Telefon: +420 461 310 088
Email: utechov@utechov.cz
Úhrady místních poplatků v úřední dny: Pondělí a středa 10:00 – 16:00 hodin

Kam dál?

ÚŘAD