Poplatky

Komunální odpad

Sazba poplatku činí 600,- Kč za osobu na kalendářní rok 2023.
Harmonogram svozu komunálního odpadu pro rok 2023 [PDF 163.91 kB]
OZV č. 01/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství [PDF 483.39 kB]

Poplatky za psy

Sazba poplatku činí 100,- Kč za jednoho psa na kalendářní rok.

 

Splatnost místních poplatků od 1.1.2023 do 31.03.2023. Úhrada místních poplatků v hotovosti je možná na OÚ Útěchov v úřední dny.

Úhrada místních poplatků bankovním převodem na účet OÚ Útěchov

Číslo účtu:                          1286610369/0800
Variabilní symbol:             číslo popisné
Konstantní symbol:          0308
Zpráva pro příjemce:        příjmení plátce

Telefon: +420 461 310 088
Email: utechov@utechov.cz
Úhrady místních poplatků v úřední dny: Pondělí a středa 10:00 – 16:00 hodin

Kam dál?

ÚŘAD