Úřední deska

Značka:
Zveřejnit od: 8.12.2022
Zveřejnit do: 31.8.2023
Oblast: Oznámení
Původce: Obec Útěchov

Protipovodňová opatření obce Útěchov

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014165

Realizace projektu bude provedena formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování.

Účelem díla je zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Připojené dokumenty:
ikona Protipovodňová opatření obce Útěchov.pdf (PDF 129.42 kB)

Kam dál?

ÚŘAD