Doprava

Údržba komunikací v zimě

Úklid sněhu v naší obci zajišťuje pan Medřík. K udržení sjízdnosti kopce u novostaveb jsou k dispozici nádoby s posypovým štěrkem - prosíme, v případě potřeby je využijte. Přejeme Vám, abyste nejen dnes šťastně dojeli do cíle ☃️❄️

Autobusová doprava

Jízdní řády

Odkaz na Jizdní řády, vyhledání požadovaného spoje